370
دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶
15
نقد پروژه «معنویت و عقلانیت» مصطفی ملکیان در یک نشست علمی

معنویت از خود راضی

نشست «نقد و بررسی معنویت مدرن» که به نقد پروژه فکری آقای مصطفی ملکیان درباب «عقلانیت و معنویت» اختصاص داشت، هفته گذشته با سخنرانی حجج‌اسلام سید احمد غفاری قره‌باغ و محمد جعفری در مجمع عالی حکمت اسلامی قم برگزار شد.

خبر

شماره‌های پیشین