370
دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶
13
اینترنت، بازار هنر را هم تغییر داده است

بازار هنر در عصر دیجیتال

اینترنت، قواعد مسلط بر بازار هنر را هم از نظر دسترسی و هم از نظر شیوه‌های خرید متحول کرده است. کثرت پایگاه‌های عرضه‌کننده موجب شده است تعداد فعالان این حوزه به رقمی بی‌سابقه برسد.

خبر

شماره‌های پیشین