370
دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶
12

خبر

خیز فیلمسازان برای‌ با نزدیک شدن به سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر

کارگردانان مشغول کارند

با نزدیک شدن به سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر، پروژه‌های متعددی، مراحل مختلف تولید را برای حضور دراین جشن سینمایی طی می‌کنند.

شماره‌های پیشین