370
دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶
10
مقایسه دستمزد شاغلان ایران با سایر کشورهای پیشرفته جهان

دستمزد کم و انتظار معجزه از نیروی کار ایرانی

میان دستمزد شاغلان ایرانی با سایر کشورهای پیشرفته جهان تفاوت از زمین تا آسمان است. اگرچه بسیاری بر این اعتقاد هستند که میزان هزینه‌های زندگی در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان بسیار بالاتر از ایران است، اما بازهم اگر کلاه‌مان را قاضی کنیم، درمی‌یابیم دستمزد نیروی کار باتوجه به هزینه‌هایی که در ایران وجود دارد بسیار کم و ناچیز است.

شماره‌های پیشین