369
یکشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۶
15
در یک نشست علمی بررسی شد

ماجرای مهاجرت ایرانیان از تلگرام

در نشست روز گذشته پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر نبود سیاست کلان واحد در حوزه فضای مجازی تأکید شد.

شماره‌های پیشین