369
یکشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۶
10
تبعات اجتماعی شکاف حقوق دریافتی میان کارمندان

سفره‌هایی که هرروز کوچک‌تر می‌شوند

جمعیت ایران 79 میلیون و 262 هزار نفر است که مطابق آخرین آمار اعلام شده، حدود 11 میلیون آن زیرخط فقر درآمدی قرار‌دارند. واقعیت امر این است که در جامعه ما فقر توسعه‌یافته و چه بسا بازتولید هم می‌شود، برهمین اساس از ایران به‌عنوان یک جامعه چندلایه و قطبی یاد می‌کنند که در آن 20‌درصد ثروتمند و 80‌درصد فقیرند، بی‌شک این مسأله از سیاست‌گذاری‌های غلط و سوداگرانه نشأت می‌گیرد.

شماره‌های پیشین