368
شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶
4

شدیدترین واکنش رهبرانقلاب نسبت به خطای کدام رییس جمهور بود؟

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفت‌وگو با «صبح نو»:

اعتبار فراکسیون امید در افکار عمومی از بین رفته است

شکست‌های متوالی فراکسیون امید، موج فزاینده ناامیدی را در میان اردوگاه اصلاح‌طلبان پدیدار ساخته است. «چندنبش‌های سیاسی» کنایه‌ خطاب به اصلاح‌طلبان تاکتیکی است؛ آنانی که از تصمیم‌گیری‌های فراکسیون اصلاح طلبان تبعیت نمی‌کنند و گاه، چشم به دستور رییس بهارستان و گاه در تکاپوی یاری پاستور دارند. از همین رو برخی به منظور شفاف سازی، به صرافت انتشار اسامی اعضای این فراکسیون افتادند اما برخی دیگر، رویکرد محرمانه سازی نمایندگان فراکسیون امید را مطرح کردند. برای بررسی وضعیت فراکسیون امید و عملکرد دو ساله اش در مجلس شورای اسلامی، سراغ آقای علی صوفی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان رفتیم.

شماره‌های پیشین