368
شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶
3
کارشناسان حقوقی راهکارهای بازنگری و اصلاح قانون اساسی را بررسی کردند

جمهوری سوم

گروه حقوق عمومی‌و‌بین‌الملل‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی نشست‌علمی«جمهوری‌اسلامی‌سوم» طرحی برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی را روز چهارشنبه هشت آذر 1396 با حضور دکتر سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر خیرالله پروین عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر بیژن عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر قدرت الله رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کرد.

ما و ابرچالش های پیش رو

قاب خبر

شماره‌های پیشین