368
شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶
14

خبر

گزارشی از ایده حجت‌الاسلام مصباح درباره فلسفه مضاف

فلسفه مضاف، مقدم بر تأسیس علوم انسانی است

کرسی ترویجی با موضوع «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی در علوم انسانی» هفته گذشته با ارائه حجت‌الاسلام دکتر علی مصباح عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟ در این موسسه برگزار شد.

شماره‌های پیشین