368
شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶
13
نتایج یک پژوهش آکادمیک نشان داد

رضایت 91 درصدی از میزبانی مردمی در # اربعین

حدود دو میلیون نفر از ایرانیان با عبور از مرز در راهپیمایی اربعین سال جاری در کشور عراق شرکت کردند.

خبر

شماره‌های پیشین