367
شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶
6
جزییات جالب گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره ایران

مغزهای ایرانی کمتر فرار‌می‌کنند

ساماندهی اتباع بیگانه، وظیفه‌ای که دولت آن را نمی‌پذیرد

غریبی و بی شناسنامه‌ای و غم یار

مهاجرت به‌دلیل جنگ، فقر، بیکاری یا مسائل امنیتی دلایل حضور اتباع بیگانه اطراف به‌ویژه افغانستانی در ایران است که این روند در سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفته به‌صورتی که در برخی از نقاط کشور تعداد افراد مهاجر بیش از مردم بومی منطقه است.

صبح نو

captcha
شماره‌های پیشین