367
شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶
2

خبر

نمایش مضحکی که حتی مقامات آمریکایی آن را رد کردند

حیله هیلی

سیاست‌های ضدایرانی و ایران‌هراسی آمریکایی‌ها تمامی ندارند؛ سیاست‌هایی که با هدف فشار بیشتر بر ایران صورت می‌گیرد و در این راه از هر ابزاری استفاده می‌کنند هرچند آمریکا در این مسیر تنها نیست و حتی در داخل ایران نیز عده‌ای اهداف آنان را تأمین می‌کنند؛ اما کم کم به این موضوع واقف خواهند شد که هیچ اجماع جهانی را نخواهند توانست علیه ایران شکل بدهند.

قاب خبر

صبح نو

captcha
شماره‌های پیشین