367
چهارشنبه، ۰۸ آذر ۱۳۹۶
10

پیشگیری از اتفاق‌های تلخ

کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل کارشکنی‌ها ایستاد

سیلی محکم به عربستانی‌ها

«سیاست از ورزش جداست» این شعار نهادهای تصمیم‌گیر و فدراسیون‌های جهانی ورزش است که در ظاهر خود را حامی چنین تفکری نشان می‌دهند اما عملا و در بزنگاه‌ها، رفتاری کاملا مغایر با این طرز فکرشان انجام داده و اقدام سیاسی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

شماره‌های پیشین