367
شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶
10

دنیای دیوانه دیوانه دیوانه

انتخابات کمیته ملی المپیک و یارکشی‌هایی که به سود ورزش نیست

ارباب حلقه‌ها؛ نسخه سیاسی

ابهام‌ها در انتخابات کمیته ملی المپیک با نزدیک شدن به روز برگزاری مجمع انتخابات، بیشتر می‌شود و بسیاری معتقدند با تصمیمات اتخاذ شده و نادیده گرفتن منشور المپیک، شأن و مشروعیت هیات اجرایی زیر سؤال رفته است.

شماره‌های پیشین