366
سه شنبه، ۰۷ آذر ۱۳۹۶
15
احتمال مسدود شدن تلگرام قوت گرفته است

تمام جانشینان تلگرام

اظهارنظرهای بعضی مقامات حاکمیتی و دولتی در روزها و هفته‌های اخیر، احتمال مسدود شدن تلگرام را قوت بخشیده است.

خبر

شماره‌های پیشین