365
یکشنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۶
3
آمریکا به دنبال حذف کانون‌های درآمدزایی ایران

تغیر جهت خط لوله نفتی ایران به سمت اروپا

رییس جمهوری آمریکا در اقدامی خصمانه و ضدبرجامی با امضای قانونی تازه، راه را برای برقراری تحریم‌های نفتی و محدود کردن فروش نفت ایران باز کرده است، موضوعی که با واکنش‌های توتال در قبال پارس جنوبی به واقعیت نزدیک و سبب نگرانی‌هایی شد، اما متأسفانه دولت به ویژه وزارت نفت حاضر به پذیرش واقعیت و اقدام متقابل نیست.

روش احمدی‌نژادی مبارزه با فساد

شماره‌های پیشین