365
یکشنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۶
15
کارگردان اشنوگل در گفت‌وگو با «صبح نو»مطرح کرد

انتقاد از مافیای ظالمانه اکران

کم‌توجهی به برخی از فیلم‌هایی که به صف اکران می‌پیوندند، موضوع جدیدی نیست، اتفاقی که باعث می‌شود یک فیلم از نظر بیفتد و با وجود ظرفیتی که دارد، آن‌طور که باید دیده نشود.

خبر

شماره‌های پیشین