364
یکشنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۶
6
هشدار هواشناسی: سرد شدن هوا تا 10 درجه زیر صفر

زلزله سرما در کمین کرمانشاه

گزارش «صبح نو» از کارت‌های پی‌درپی که هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند

پولسازی هوشمند با مشخصات مردم

درحالی‌که سازمان‌ها با یک همکاری نزدیک می‌توانستند یک کارت هوشمند به‌جای کارت‌های ملی، پایان خدمت و گواهینامه طراحی کنند، هر یک جداجدا جیب مردم را برای هوشمندسازی خالی کردند. چند سال پیش بود که طرح هوشمندسازی گواهینامه‌ها اجرایی شد. فراخوان‌های متعدد صادر و از مردم هزینه‌های گزاف برای تبدیل کارت معمولی به هوشمند اخذ شد. بعد از آن ماجرای هوشمند‌سازی کارت پایان خدمت مطرح شد و بار دیگر هزینه‌های گزاف از جیب مردم رفت.

شماره‌های پیشین