364
یکشنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۶
14

خبر

رییس‌صنفVODوIPTV درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

خطوط‌قرمزتلویزیون‌ونظام‌فرق‌دارند

روز گذشته آقای جهرمی وزیر ارتباطات، در توئیتر، از کاهش مخاطبان تلویزیون در دنیا و افزایش بینندگان ویدئوهای آنلاین خبرداد.

شماره‌های پیشین