364
یکشنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۶
12

خبر

گزارش «صبح نو» از اکران و فروش فیلم‌های روی پرده در هفته‌ای که گذشت

صدرنشینی یک کمدی

آمار فروش فیلم‌های روی پرده در هفته‌ای که گذشت، تغییر چندانی نداشت و در این هفته هم فیلم خالتور صدر جدول فروش را به خود اختصاص داد. فروشی که باعث شد تا بازهم صدرنشینی کمدی ها در هر دوره اکران، ادامه داشته باشد. همچنین در هفته‌ای که گذشت، فیلم«حقه باز دم دراز» از سرگروه حذف شد و فیلم «غیرمجاز» هم چند پله صعود داشت.

شماره‌های پیشین