364
یکشنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۶
11
نگاهی به نماهنگ‌های عربی ساخته شده اخیر در وصف سردار ایرانی

سلمان سلیمانی

موسیقی در طول تاریخ به کمک طرفین نبردها آمده؛ گاه در قالب حماسه و گاه در شکل سوگ. حالا تلاش رزمندگان عراقی و سوری و مدافعان حرم به فرماندهی سردار ایرانی، حاج قاسم سلیمانی به بار نشست و بوکمال به عنوان آخرین مقر داعش نیز به طور کامل پاکسازی شد. این پیروزی نام سردار سلیمانی را نه تنها در قلب مردم ایران بلکه تمام محور مقاومت به ویژه مسلمانان عراقی و سوری ماندگار کرد. دیگر تمام دنیا به جایگاه این سردار محبوب در میان مسلمانان اذعان دارند، حتی آنان که به اسلام معتقد نیستند.

خبر

شماره‌های پیشین