363
چهارشنبه، ۰۱ آذر ۱۳۹۶
3
تک اصلاحات و پاتک سردار

ترس از تغییر

دانشگاه علم و صنعت، یکی از پایگاه‌های قوی جوانان انقلابی، اولین محلی بود که صدای رسای نواصول گرایی در آن حضور یافت؛ سخنان جوانان را شنید، به درد و دل‌هایشان گوش سپرد و پاسخ سؤال‌هایشان را با سعه صدر داد. اعتراف‌های سردار جهادی به اشکالات جریان‌های سیاسی اما فرصتی طلایی در اختیار رسانه‌های زنجیره‌ای داد تا بازهم بر طبل انتقاد از او و شبهه افکنی درباره وحدت میان اصول گرایان بکوبند.

ماجراهای نگار و نازنین

شماره‌های پیشین