362
سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶
4

خبر

ارتش و سپاه در کرمانشاه سنگ‌تمام گذاشتند

حماسه سرهنگ‌ها

زلزله کرمانشاه تلخی‌های فراوانی داشت و هرچه عقربه‌های ساعت از نیمه شب یک‌شنبه (۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶) عبور می‌کرد مردم بیدار و حساس‌تر از قبل پیگیر اخبار زلزله می‌شدند. کرمانشاه، خیلی زود،ترند و هدلاین اخبار شد اما در بین همه خبرها دو کلمه بیشتر از همه خودنمایی می‌کرد؛ ارتش و سپاه!

شماره‌های پیشین