362
سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶
3
قالیباف در دانشگاه علم و صعنت از ویژگی‌های «نواصول‌گرایی» گفت

صدای تغییر

ضرورت تشکیل نواصول‌گرایی این روزها امید تازه‌ای را دردل جوانان انقلابی کشور به وجود آورده اما این جوانان نمی‌خواهند مسیر را اشتباه بروند. از آنجایی که سردار جهادی صدای رسای نواصول‌گرایی است، برای اولین‌بار دانشگاه را برای پاسخ به پرسش‌ها و توضیحاتی درباره نواصول‌گرایی برگزید چراکه مهم‌ترین اساس این جریان انقلابی جدید، جوانان هستند.

ریشه یابی هجمه‌های اخیر به رییس دستگاه قضا

شماره‌های پیشین