362
سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶
11
رونمایی از کتاب «ایستاده در کمند» علی اکبر والایی در دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ تهران

نویسنده مدرسه

یک دبیر ادبیات با دعوت از چند نویسنده، یک کتاب را در کلاس درس خود در مدرسه رونمایی کرد.

خبر

شماره‌های پیشین