362
سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶
10
گزارش «صبح نو» از نشست پدیده شناسی اربعین

دخالت دولتی -آیینی

«صبح نو» طرح‌های جدید بیمه سلامت را بررسی می‌کند

دفترچه‌های آبی کم فروغ

پنج سالی از اجرایی شدن طرح سلامت می‌گذرد. طرحی که در ابتدا باعث درمان بسیاری از اقشار کم‌درآمد جامعه شد. بسیاری از بیماران چندساله که به‌دلیل ضعف مالی قادر به درمان نبودند، درِ بسیاری از بیمارستان‌ها و مطب‌های پزشکان با در دست داشتن دفترچه‌های آبی، به رویشان باز می‌شد. طرحی که در ابتدا استقبال بسیاری از اقشار جامعه را در پی داشت. خوشحالی اما زیاد طول نکشید، رنگ آبی دفترچه‌ها خیلی زود متمایل به بی‌رنگی شد.

شماره‌های پیشین