361
دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶
5
عدم استقبال کشورهای عربی از نشستی ضدایرانی

شکست ریاض در قاهره

روز گذشته با میزبانی قاهره، نشستی ضد ایرانی با حضور وزرای خارجه برخی کشورهای عربی، برگزارشد نشستی که با عدم استقبال وزرای خارجه کشورهای عربی همراه بود.

خبر

شماره‌های پیشین