361
دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶
14

خبر

رعایت نشدن کپی‌رایت، اعتراض بازی‌سازان رایانه‌ای را برانگیخت

اعتراض به دانلودهای غیرقانونی

فقدان قانون مدون در زمینه کپی‌رایت یا حق مالکیت معنوی صدمه زیادی به صنعت بازی‌سازی وارد می‌کند.

شماره‌های پیشین