360
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
3
طرح جدید پارلمان در سایه برای اصلاح‌طلبان بهارستان

اعضای فراکسیون امید؛ همچنان محرمانه

شکست‌های متوالی فراکسیون امید موج‌فزاینده ناامیدی را در میان اردوگاه اصلاح‌طلبان پدیدار ساخته است. چندنبش‌های سیاسی کنایه خطاب به اصلاح‌طلبان تاکتیکی است؛ آنانی که از تصمیم‌گیری‌های فراکسیون اصلاح‌طلبان تبعیت نمی‌کنند و گاه چشم به دستور رییس بهارستان و گاهی در تکاپوی یاری پاستور دارند.

غیرت روی استقلال

شماره‌های پیشین