360
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
2

خبر

برنامه ششم؛مدت هاست که منتظر اجرایی شدن است

دولت همچنان بدون برنامه

حاشیه‌های برنامه ششم تمامی ندارد. این‌بار برنامه ششم پس از گذشتن از خوان تدوین و تصویب لایحه پرماجرا، در خوان اجرا گیر کرده است تا جایی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلفات دولت مربوط به برنامه پنج ساله ششم توسعه بود.

شماره‌های پیشین