360
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
15
گفت و گوی «صبح‌نو» با مهران رجبی به بهانه بازی در فیلمی با مضمون زلزله

پس از 7ریشتر زلزله دنبال مقصر نباشیم

این روزها مدتی است که یک حادثه تلخ، غمی فراگیر را به وسعت یک کشور در سراسر ایران پراکنده و صدر تمام اخبار به زلزله‌ای اختصاص یافته که که گویی کل ایران را تکان داده است.

خبر

شماره‌های پیشین