360
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
14

خبر

مراجع رسمی راه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را یاد می‌گیرند

زلزله در فضای مجازی

در مواقع بحران مانند زلزله، علاوه بر رسانه‌های رسمی آن بخش از فضای مجازی که با مراجع رسمی هم ارتباطی مسوولانه و دقیق دارند هم می‌‍توانند موثر و کانون توجه قرار گیرند. حساب‌های کاربری فرماندهان مختلف نظامی که در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه حضور داشتند از مصادیق این ادعاست.

شماره‌های پیشین