360
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
13
انتشار «...و زمین آرام شد» در روزهای ناآرام زمین

زمین آرام بایرامی پس از لم یزرع

بعد از «لم یزرع» که جوایز زیادی برای آقای محمدرضا بایرامی به همراه داشت، همگان منتظر اثر تازه وی بودند. حالا خبر انتشار کتاب جدیدی از وی مخاطبان را خشنود کرده است.

خبر

شماره‌های پیشین