360
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
12

خبر

«حمیدنعمت‌الله»درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»تأییدکرد

مهمانی‌داعش‌با«آرایش‌غلیظ2»

خبر تولید فیلم سینمایی «آرایش غلیظ 2» به کارگردانی آقای حمیدنعمت‌الله و برخی جزییات آن منتشر شد.

شماره‌های پیشین