359
چهارشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۶
7
گزارش «صبح نو» از هیاهویی که موضوع کمک به زلزله‌زدگان را تحت تأثیر قرار داد

کی بود کی بود من نبودم در «مسکن مهر»

یکی از اتفاقاتی که در زلزله اخیر شهرهای غربی کشور به‌شدت توجه مردم و به‌ویژه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، عکس‌هایی از حجم تخریب در مناطق زلزله‌زده بود. عکس‌هایی که نشان از خرابی در پروژه‌های مسکن مهر شهرهای زلزله‌زده داشت و البته میانشان هم تصاویر آرشیوی، غیرواقعی و حتی خارجی هم یافت می‌شد! عکس‌هایی که در کنار بعضی اظهارنظرهای مقام‌های بلندپایه دولتی قرار بود بگوید بیشترین میزان خسارت‌ها در ساختمان‌های مسکن مهر بوده. طرحی که ابتکار «دولت‌های قبل» بوده و دولت فعلی نقشی در آن نداشته است. موضوعی که البته با گذشت زمان ابعاد جالب‌تری از آن مشخص شد.

شماره‌های پیشین