358
سه شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۶
6
گزارش «صبح نو» از یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

جایی برای «نمایش» فضای مجازی

هرسال نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال برای نمایش دستاوردهای جدید رسانه‌ای، فرهنگی و رایانه‌ای برپا می‌شود. هدفی که باعث می‌شود چشم بعضی از فعالان این حوزه را در پاییز هرسال منتظر نگه دارد. وجود نمایشگاه دیجیتال می‌تواند ازنظر رشد فناوری مهم باشد. «صبح نو»، برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه را از نگاه خبرنگارش بررسی کرده است.

شماره‌های پیشین