358
سه شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۶
2

رهبر انقلاب: همه دستگاه‌ها

فرانسه: می‌توان تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران وضع کرد

معرکه گیری مکرون

وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد:«می‌توان تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران وضع کرد.» به نظر می‌رسد که حضور در لباس پلیس خوب برای مکرون کافی نیست و فرانسه با اظهارنظرهای گاه و بیگاه خود علیه توان نظامی ایران آتش بیار معرکه شده است.

خبر

شماره‌های پیشین