357
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۶
8

خبر

برای پرداخت دیه قاتل بنیتا هیاهو کردند بدون اطلاع از حل شدن آن

بازی در زمین قاتل

در پرونده بنیتا، کسی که کشته شده دختر است و قاتل یک مرد و در این میان تفاوت دیه‌ای وجود دارد که باید پرداخت شود تا حکم قصاص قاتل اجرا شود. این موضوع جزو قوانین کشور است و باید به درستی اجرا شود اما انگار عده‌ای از اجرای آن راضی نیستند. ٢٩ تیرماه بود که خبر گم شدن کودک هشت ماهه‌ای به نام بنیتا در فضای مجازی دست به دست شد. هشت روز از این ماجرا گذشته بود و در حالی‌که تلاش‌های پدر و مادر و اعضای فامیل و پلیس آگاهی برای پیدا کردن کودک بی نتیجه مانده بود، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماهه توسط پلیس آگاهی منتشر شد.

قصه قصاص با نصف دیه !

شماره‌های پیشین