357
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۶
7
هماهنگی مسوولان در اعلام آمار

آمارهای همیشه غلط

ارائه آمارهای نادرست و غلط از سوی مسوولان کشور، در موضوعات مختلف به‌ویژه در حوزه مباحث آسیب‌های اجتماعی، اتفاقی مهم است چون نشان می‌دهد هیچ دستگاهی نسبت آنچه در کشور در حال رخ دادن است، اطلاع دقیقی ندارد و اظهارنظرها هم براساس حدسیات مطرح می‌شوند.

طرح جدید اقتصادی وزارت آموزش و پرورش چه سرنوشتی خواهد داشت

بانک فرهنگیان برپا! صندوق برجا!

شماره‌های پیشین