357
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۶
5
دباغ: اربیل پس از ارسال نامه‌بارزانی در انتظار دعوت بغداد است

پشیمانی بارزانی

همه پرسی غیر قانونی منطقه اقلیم کردستان عراق که سوم مهرماه امسال با لجاجت مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان برگزار شد، می‌رفت تا فتنه جدیدی در منطقه شکل دهد اما با هوشیاری و انسجام دولت مرکزی بغداد و کشورهای مخالف همه‌پرسی، شاهد فتح کرکوک، ابطال همه پرسی و حتی کناره‌گیری بارزانی از رهبری منطقه اقلیم بودیم.

خبر

شماره‌های پیشین