357
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۶
2

محدودیت‌های جدید برای تحقیقات هسته‌ای دانشجویان

برجام به دانشگاه رسید

هر دم از این باغ بری می‌رسد - تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد؛ حکایت این روزهای فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران و در پی آن فعالیت‌های آکادمیک دانشجویان مرتبط با مسائل هسته‌ای کشورمان است. خبر آمده بود که دانشجویان برای انجام هرگونه پژوهش‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای، باید با هیات رئیسه دانشگاه هماهنگ کنند تا دانشگاه دچار چالش‌هایی از جمله بازدیدهای دوره‌ای ‌آژانس انرژی اتمی نشود و حالا خبر آمده که دانشجویان یکی از صنعتی‌ترین دانشگاه‌های بنام کشور نیز باید مراقب فعالیت‌های تحقیقاتی مرتبط با مسائل هسته‌ای خود باشند تا در معرض مصاحبه‌های بازرسان آژانس قرار نگیرند.

شماره‌های پیشین