357
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۶
13
20سال تجربه دانشگاهی دکتر فکوهی در کتاب «دانشگاهی که بود...»

نوشتن مقالات علمی در کنج عافیت دانشگاه

کتاب «دانشگاهی که بود...» نوشته دکتر ناصر فکوهی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به تازگی از سوی انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است.

در مراسم موزه آستان قدس رضوی انجام شد

رونمایی از «عرش بر زمین» استاد فرشچیان

خبر

شماره‌های پیشین