355
شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۶
8
برگزاری راهپیمایی اربعین 96 پر شکوه، حماسی و البته با حاشیه‌های جالب

عشق به پایان رسید...

این روزها شهرچهره جدیدی به خود گرفته است؛ سردر تمام خانه‌ها پر از پلاکاردهایی است که ورودی کربلایی را به وطن تبریک می‌گوید. شهر در حال شلوغ شدن است. بسیاری از کسانی که در راهپیمایی اربعین شرکت کرده بودند، به خانه بازگشته‌اند و بسیاری نیز در حال بازگشتند. همه چیز دارد به حالت اول خود، قبل از راهپیمایی اربعین برمی‌گردد.

درباره نگاه مغرضانه به پدیده‌ای جهانی

عینک غبار گرفته سیاست را روی اربعین نگذارید

خبر

شماره‌های پیشین