355
شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۶
6
اولین روز «سالم» هوای پایتخت پس از 16 روز

قاتل تهرانی‌ها متوقف نمی‌شود

کار برای جاعلان سخت می‌شود

افزایش ضریب امنیتی مدارک تحصیلی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در راستای افزایش امنیت مدارک تحصیلی از رایزنی‌هایی خبر داد تا چنانچه راهکار جدید ارائه شده در این زمینه مورد تأیید قرار بگیرد، ضریب ایمنی مدارک تحصیلی مانند شناسنامه و گذرنامه افزایش می‌یابد.

شماره‌های پیشین