355
شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۶
2

خبر

« صبح نو» گزارش می دهد

انتظار 4 ماهه مجلس برای طرح سوال از رییس جمهور

عنوانش «سؤال از رییس جمهور» است و آن را از وظایف قانونی نمایندگان مردم برای دفاع از حقوق مردم در برابر اجرای قانون اساسی می دانیم. خیلی هم نام آن را نشنیده‌ایم طوری که شنیدن یا حداقل انجام آن نیز عجیب به نظر می‌رسد. سؤال از رییس جمهور در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها یک بار و آن هم در24 اسفند سال 90 رخ داد که تبعاتش بعدها منجر به «یکشنبه سیاه» در مجلس نیز شد.

شماره‌های پیشین