355
شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۶
12
نهاد‌ کتابخانه‌ها 110 هزار جلد کتاب کودک توزیع می‌کند

پرواز پروانه‌های کاغذی در مناطق محروم

آقای محمد اله‌یاری فومنی، معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتاب خوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با اشاره به اهمیت و جایگاه کتاب، کتاب خوانی و کتابداران، درباره برنامه‌های نهاد در هفته کتاب عنوان کرد: روز 24 آبان‌ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز «کتاب، کتاب خوانی و کتابدار» درج شده که نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه کتابداران است محمد اله‌یاری در ادامه با اشاره به شعار بیست و سومین دوره هفته کتاب با عنوان «آینده روشن با خانواده کتاب خوان» گفت: باتوجه به اینکه خانواده محوری در حوزه کتاب خوانی جزء حلقه‌های اصلی گفتمان کتاب خوانی در نهاد است، خانواده محوری در ترویج کتاب خوانی در شعار این دوره از هفته کتاب لحاظ شد. همچنین پوستر هفته کتاب در نهاد نیز از میان آثار منتخب سومین دوسالانه کارتون کتاب با محوریت خانواده انتخاب شده است.

اعلام برنامه های باغ کتاب در هفته کتاب

خبر

شماره‌های پیشین