355
شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۶
10
وقتی عزم جدی برای برخورد با متخلفان در فوتبال وجود ندارد

و این مستطیل هزار آشوب...

جادوگری، اخراج رییس کمیته‌ انضباطی فدراسیون فوتبال از سر تمرین تیم ملی توسط سرمربی پرتغالی، تخلف و جامی که رنگ و بوی حاشیه می‌دهد، مدیرعاملی که دستگیر و تیمش از آسیا حذف می‌شود، داستان استعفای یک مدیر و مدیری که می‌خواهد تحت هر شرایطی بماند؛ تیترهای اصلی روزهای اخیر رسانه‌های ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

وصف حال یکی از بازنشستگانی که نمی‌خواهد صندلی فدراسیون را تحویل بدهد

برادر! جان من بگو خاطرت هست؟

شماره‌های پیشین