354
چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۶
6
تصادفات صوری، شگرد جدید گرفتن خسارت از بیمه

تصاویر متهمان مالی در رسانه

برگی دیگر از واحدهای اعتباری غیرمجاز

معترضان، خیابان طالقانی را بستند

واحد اعتباری ولی‌عصر -که زیر نظر سازمان تعاونی روستایی فعالیت می‌کرد- پس از هشت یا 9 سال فعالیت، به‌عنوان واحد اعتباری فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی شناخته شد. بر‌این اساس، سپرده‌گذاران این موسسه برای گرفتن پول خود وقتی پس از 6 ماه اعتراض به نتیجه‌ای نرسیدند، در مقابل ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند و خیابان را بستند.

شماره‌های پیشین