354
چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۶
13

در بابِ دستگاهِ محاسباتیِ علمِ اربعین‌نشناس!

تحلیل استاد طاهرزاده درباره راهپیمایی اربعین

اربعین، امکان حضور در تاریخی دیگر

با اوج گرفتن و درخشنده‌تر شدن راهپیمایی اربعین، تحلیل‌های گوناگون از این پدیده چشم‌گیر رو به فزونی گذاشته است. تحلیل‌هایی که هر کدام از خاستگاه و خواستگاه نظری خاص خود جنبه‌ای از این پدیده را می‌بیند و بررسی می‌کند. این تحلیل‌ها گاه شکلی مردم‌شناسانه، گاه جامعه‌شناسانه و گاه فلسفی دارند و طیفی مرکب از دیدگاه‌های انتقادی و ستایش‌گونه را شامل می‌شود. یکی از این تحلیل‌ها متعلق به استاد اصغر طاهرزاده است. در این گزارش به بررسی نظرات او درباره راهپیمایی اربعین، بر اساس کتابی از او با عنوان «اربعین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگر» می‌پردازیم.

خبر

صبح نو

خبر

کتاب هست‌ها و بایسته‌های فلسفه اسلامی منتشر شد
کتاب هست‌ها و بایسته‌های فلسفه اسلامی؛ ظرفیت‌شناسی و تولید علم نوشته آقای ابراهیم علی‌پور منتشر شد.به گزارش پایگاه طلیعه، فلسفه اسلامی در دامان خود صدها فیلسوف و حکیم را پرورش داده و هزاران اثر اعم از کتاب و رساله را پدید آورد که بخش بزرگی از هویت فکری ما را تشکیل می‌دهد؛ بااین‌حال پویایی و پایایی فلسفه اسلامی نیازمند ظرفیت‌شناسی، بازشناسی، آسیب‌شناسی و بازسازی آن مطابق شرایط روز است؛ ازاین‌روی این اثر بعد از کتاب درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی، با هدف ظرفیت‌شناسی و بررسی کاستی‌های موجود و ترسیم فضای مطلوب تدوین شد و به طالبان حکمت اسلامی اهدا شد.کتاب «هست‌ها و بایسته‌های فلسفی: ظرفیت شناسی و تولید علم» نوشته ابراهیم علی‌پور به بهای ۷ هزار تومان توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

captcha
شماره‌های پیشین