354
چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۶
11

اربعین ؛ موعد گفت‌وگوی بینابین فرهنگی

«...» ، شرم و دیگر هیچ!

عادل و رونق بازار ساحری

یکبار دیگر این فرصت مناسب به آقای عادل فردوسی پور رسید تا مطلبی علیه فوتبال ایران بیابد و در برنامه‌اش به نمایش بگذارد. مطلبی که ارزش خبری‌اش در حد پرداختن در یک برنامه زنده نیست و بیشتر به گزارشی حاشیه‌ای در یکی از برنامه‌های مستند شوک شبیه است تا یک گزارش زنده در یک برنامه ورزشی پرطرفدار!

شماره‌های پیشین