353
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
2

خبر

در گفت‌وگوی «صبح‌نو»با مصباحی‌مقدم بررسی شد

تهدیدهای نخ نمای FATF

روز شنبه FATF در پایان نشست خود بیانیه‌ای منتشر کرد و به ایران هشدار داد که زمان کمی برای اجرای برنامه اقدام باقیمانده است و سه ماه دیگر مهلت اجرای برنامه اقدام برای ایران تمام می‌شود. به همین دلیل هم FATF در برابر ایران در حالت هشدار قرار دارد تا آن را در لیست سیاه بگذارد.

شماره‌های پیشین